NY Fashion Week - Tadashi Shoji

Viewing the Tadashi Shoji Spring/Summer 2012 show live, was…